Ervaringen van opdrachtgevers

Begeleiding bij burn-out en bij problemen op de werkvloer door SP3

Bedrijfsartsen arbodienst Richting:
Als mensen niet met hun omgeving omgaan zoals dat voor de hand ligt en hierdoor in de problemen komen of als mensen door externe omstandigheden uit evenwicht raken, dan verwijzen wij naar Sandra van Scheijndel van SP3. Wij doen dit al jaren omdat Sandra op een adequate en snelle wijze support biedt, zodat mensen weer beter gaan functioneren.

QS gezondheidsmanagement:
SP3 is als praktijk verbonden aan ons netwerk. QS Gezondheidsmanagement werkt met een netwerk van betrouwbare en actieve hulpverleners die zich op unieke en open wijze richten op behandeling in het kader van re-integratie. Wij als QS Gezondheidsmanagement ervaren de contacten met Sandra en Janneke als positief. Cliënten en opdrachtgevers zijn blij met de heldere adviezen die worden gegeven, waarbij de belangen van de cliënt niet uit het oog worden verloren.

Manager bij Ministerie van Infrastructuur en Milieu:
Sandra van Scheijndel van SP3 heeft in de afgelopen jaren meerdere van mijn medewerkers gecoacht. De intake laat veelal al een scherpe analyse van de persoon zien. Ze luistert goed, en ze weet door haar vragen, maar ook haar bijzondere humor en nuchterheid mensen aan het denken te zetten waardoor men zichzelf en de situatie kan veranderen. Een aanrader.

Leidinggevende bij Imtech:
Sandra heeft gedurende de afgelopen jaren een aantal medewerkers binnen mijn vestiging opgevangen. Projectmatig werken in de industrie brengt deadlines en periodes van hoge werkdruk met zich mee. Als dat voor een medewerker samenvalt met ingrijpende veranderingen in zijn privéleven of als de werkdruk niet met privé te combineren valt, kan dat het functioneren dusdanig beïnvloeden dat verzuim onontkoombaar is. Sandra heeft in dit soort gevallen actief contact gehad met mij als leidinggevende, om te kijken hoe de betreffende medewerker weer langzaamaan terug kon keren naar de werkvloer en op welke wijze er weer actief mee gedraaid kon gaan worden in de projecten. Sandra kan de mensen goed een spiegel voorhouden en ze dwingen na te denken over wat nu echt belangrijk is voor zichzelf."

Workshops en deskundigheidsbevordering door SP3

Voorlichting over mindfulness en EMDR:
Voor de landelijke vereniging voor Manisch/Depressieven en hun betrokkenen hebben wij Sandra gevraagd om op een Regionale Dag haar medewerking te verlenen. Het was een prettig kennismakingsgesprek door de telefoon waar ze direct mee wilde denken. Het Thema was Angst. Een verschijnsel waar ieder mens mee te maken krijgt. Sandra heeft op deze dag aan de bezoekers de inhoud en werking van de therapie Mindfulness en EMDR uit gelegd. De bezoekers en ook ik hebben veel van haar geleerd en de prettige en respectvolle en gelijkwaardige manier van benaderen van Sandra. Wij zijn haar heel dankbaar voor haar vrijwillige medewerking aan deze succesvolle dag.

Klinische les ‘Omgaan met moeilijke mensen’ voor zorgverzekeraar CZ:
Sandra van Scheijndel heeft samen met een collega voor een aantal verpleegkundigen van CZ een klinische les gegeven. De tips vanuit deze training worden nog regelmatig gebruikt. Op basis van voorbeelden kregen de medewerkers een training gericht op de dagelijkse praktijk. Zowel de routing binnen de geestelijke gezondheidszorg als de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt kwam uitgebreid aan bod. Verpleegkundigen nemen graag “zorg” over, maar hebben geleerd dat elke cliënt ook een eigen verantwoordelijkheid heeft.

Clienten over burn-out begeleiding bij SP3

“Per 1 juni ga ik beginnen in mijn nieuwe baan. Een functie die heel mooi past in de wensen die ik bij Janneke Rienstra van SP3 op een rijtje had gezet. Als ik de flip-over die je me had meegegeven opensla en de ‘eisen’ lees waar een nieuwe baan aan zou moeten voldoen, lijkt dit er vrij naadloos op aan te sluiten. Het is bijna te mooi om waar te zijn en ik ben dan ook heel blij! Ik wil je nogmaals heel erg bedanken voor de helderheid die je me hebt helpen verschaffen.”

“Ontzettend bedankt voor alles. Het waren fijne gesprekken en ik heb echt het gevoel dat ik eindelijk een stap voorwaarts heb gemaakt! Zelfs nu ik het enorm druk heb in mijn nieuwe baan, ben ik blij met de keuze die ik heb gemaakt.”

"Sandra van Scheijndel heeft mij gedurende een aantal maanden gecoacht in een periode dat ik letterlijk en figuurlijk opgebrand was. Sandra heeft me doen inzien dat ieder mens bestaat uit een aantal ikken. En iedere ´ik´ brengt een aantal kwaliteiten met zich mee. Samen met Sandra heb ik een aantal ikken mogen ontmoeten, hetgeen voor mij zeer waardevolle momenten zijn geweest. Door Sandra ben ik een completer mens geworden en heb ik de rust gevonden meer naar me zelf te luisteren." 

"Ik had te maken met een milde vorm van ‘quarterlife crisis’, met andere woorden; waar sta ik in het leven, waar wil ik naartoe en hoe ga ik daar dan komen. Dat waren de vraagstukken die ik aan de orde wilde stellen voor mijn gesprekken met Sandra. Ik liep tegen een aantal zaken aan bij mezelf waar ik niet verder mee kwam. De gesprekken met haar hebben me inzicht gegeven in mijn eigen gedrag en vaardigheden. Die basisinzichten had ik nodig, ik hervond een bepaald soort rust, waardoor ik weer lekkerder in mijn vel kwam te zitten. Ik heb nog vaak teruggedacht aan de gesprekken met Sandra. En daarna vanuit mijn eigen professie tevens een aantal medewerkers aangeraden eens met Sandra te gaan praten."