Trauma, wat is het en wat kun je eraan doen?

Wat is trauma precies?

Als je een ingrijpende gebeurtenis hebt meegemaakt, en de herinnering daaraan jou weken, maanden of zelfs jaren later nog voortdurend bezighoudt, dan spreken we van een trauma. Misschien heb je last van flash-backs, misschien vermijd je situaties die jou doen denken aan het trauma. Het kan ook zijn dat je er nog steeds nachtmerries van hebt of dat je voortdurend op je hoede bent omdat er weer iets ergs zou kunnen gebeuren. Het verleden speelt dan voortdurend door in het heden, het is alsof het gister gebeurd is. De verwerking staat stil, als een film die is blijven hangen op een bepaald punt.

Hoe ontstaat trauma?

Een trauma ontstaat doordat een ingrijpende gebeurtenis niet goed verwerkt is. Na een schokkende gebeurtenis is het normaal dat je daar een periode nog mee bezig bent. Je bent emotioneel en denkt er veel over na, je droomt er misschien ’s nachts over, je praat erover met de mensen om je heen. Normaal gesproken wordt het gevoel dat het bij je oproept na verloop van tijd minder intens, en merk je steeds vaker dat je er al een  tijdje niet meer aan hebt gedacht. Soms kan het je dan ook ineens weer overvallen, is het weer meer levendig. Deze golfbeweging hoort bij het normale verwerkingsproces.

Soms loopt het proces echter vast. Bij wie dat gebeurt en waarom, is niet te voorspellen. Bij rampen wordt daar wel onderzoek naar gedaan: waarom ontwikkelt de een na een brand wel een trauma, maar de ander niet? De ernst van de situatie, en of het voor jouzelf levensbedreigend is geweest, is daarop wel van invloed, maar is niet allesbepalend. Een vervelende ingreep bij de tandarts kan net zo goed traumatisch zijn als een levensbedreigende operatie; een klein ongeluk in het verkeer kan net zo goed traumatisch zijn als een vliegtuigramp. Of je zo’n ingrijpende gebeurtenis goed kunt verwerken, heeft te maken met je mentale veerkracht, je karakter en je levensgeschiedenis.

Wat kun je eraan doen?

Er zijn verschillende behandelingen die bewezen effectief zijn bij trauma. Belangrijk is om de verwerking weer ‘op gang te krijgen’.

In onze praktijk werken wij vooral met EMDR, een redelijk nieuwe methode die speciaal ontwikkeld is om trauma op een snelle manier te kunnen verwerken.

In plaats van EMDR kan ook worden gekozen voor een verwerkingsmethode die wat minder snel te werk gaat, bijvoorbeeld als het niet gaat om een eenmalig trauma. Door middel van een combinatie van schrijfopdrachten,  het opnemen en opnieuw beluisteren van therapiegesprekken, en confrontatie-opdrachten (terug naar de plek waar het gebeurde, foto’s of film bekijken die de herinneringen eraan oproept ), wordt de traumatische gebeurtenis of periode stapje voor stapje verwerkt.

Neem contact met ons op als je vragen hebt over behandeling bij trauma of als je een afspraak wilt maken.