Burn-outbegeleiding, wat is het precies en voor wie is het bedoeld?

Als een werknemer uitvalt (of dreigt uit te vallen) door spanningsklachten en werkdruk, of als de balans tussen werk en privé ernstig verstoord is, kan burn-outbegeleiding uitkomst bieden. Uit onderzoek blijkt dat psychische klachten een rol spelen bij een zeer groot deel van alle ziekmeldingen (geschat wordt 40% en meer). Een psycholoog kan helpen om de stressfactoren te analyseren en om te leren hoe daar anders mee om te gaan.
Als je meer wilt lezen over wat burn-out precies is, lees dan hier verder. 

Burn-out en overspannenheid zijn veel voorkomende problemen, die niet alleen vervelend zijn voor de persoon die ‘ziek’ thuis komt te zitten, maar ook voor de betrokken werkgever. SP3 heeft oog voor de belangen van beide partijen, met als uitgangspunt dat iedereen er bij gebaat is als de zieke werknemer weer op een gezonde manier aan het werk kan.

De aanpak is als volgt: zo snel mogelijk na de aanmelding vindt een intakegesprek plaats. Aan de hand van dit gesprek en enkele vragenlijsten maakt de psycholoog een kort verslag dat in een adviesgesprek aan de cliënt wordt teruggekoppeld. In het verslag staat een analyse van het probleem, doelstellingen en een inschatting van de duur van het traject.

Regelmatig betrekt SP3 de werkgever en de bedrijfsarts bij de gesprekken, bijvoorbeeld om te bekijken op welke manier het werk het best hervat kan worden. Arbodiensten en bedrijven maken daarom graag gebruik van onze diensten.

Neem contact met ons op als je vragen hebt over burn-outbegeleiding of als je een afspraak wilt maken.