Traumaverwerking door EMDR

7 maart 2019

- door Janneke Rienstra

Bij SP3 behandelen wij regelmatig cliënten die last hebben van één of meerdere traumatische gebeurtenissen die in het verleden hebben plaatsgevonden. Het is natuurlijk normaal dat het enige tijd kost om een schokkende gebeurtenis te verwerken. Als het na een langere tijd echter nog steeds aanvoelt alsof het net gebeurd is en/of als je last hebt van nachtmerries en flashbacks, dan kan EMDR helpen om de gebeurtenis alsnog te verwerken. Bij EMDR gebeurt dit door te denken aan de gebeurtenis en tegelijk de ogen te bewegen door de vingers van de therapeut te volgen. Men vermoedt dat de oogbewegingen het verwerkingsmechanisme in de hersenen activeren, ongeveer zoals tijdens de REM-slaap. Binnen onze praktijk voeren wij regelmatig EMDR behandelingen uit bij cliënten die een trauma hebben opgelopen met bijvoorbeeld bedreigende situaties zoals een overval, mishandeling, verkrachting of misbruik.  Maar ook voor de verwerking van een verkeersongeluk, een heftige bevalling of het overlijden van een dierbaar persoon kan EMDR worden ingezet. Ook behandelen wij cliënten met traumatische ervaringen die op het werk hebben plaatsgevonden zoals militairen, politieagenten en brandweerlieden, conducteurs, ambulancepersoneel en artsen. 

Image by geralt on Pixabay.com 

Als voorbereiding op een EMDR-sessie bespreken wij de traumatische gebeurtenis die heeft plaatsgevonden. Daarna wordt er gevraagd om de gebeurtenis als een video te bekijken en het stop te zetten op het moment dat dit het naarst aanvoelt. Vervolgens wordt dit beeld door de cliënt omschreven. Daarna gaan wij op zoek naar de negatieve opvatting van de cliënt over zichzelf die gevoelsmatig hoort bij dit beeld en welke positieve opvatting de cliënt hiervoor in de plaats zou willen. Ook wordt er onderzocht welke emoties / gevoelens dit beeld oproepen en hoe hevig deze spanning is. Tijdens de EMDR-sessie vraagt de therapeut of de cliënt aan het beeld wil denken en tegelijkertijd met de ogen de vingers wil volgen. Er zijn tussendoor steeds rustmomenten, waarin door de therapeut wordt gevraagd wat de cliënt ervaart. Vervolgens volgt de cliënt weer met de ogen de vingers van de therapeut.

Uit eigen ervaring weet ik dat EMDR-sessies ertoe leiden dat de emotionele lading van traumatische gebeurtenissen minder wordt. Vaak verandert er in één gesprek al veel, soms zijn er meerdere sessies nodig. Cliënten zijn vaak zelf verbaasd dat zij jarenlang last hebben gehad van een traumatische gebeurtenis en dat dit door EMDR in relatief korte tijd bijna opgelost lijkt te zijn. Cliënten kunnen de gebeurtenis nog goed herinneren, maar voelen veel minder spanning en negatieve emoties erbij. De gebeurtenis heeft meer ‘een plek gekregen’ en heeft weinig invloed meer op het dagelijks leven van cliënten.

Heb je vragen over EMDR? Stuur ons een mail!

Meer artikelen