Op koers blijven

1 oktober 2021

- door Sylvia Buschgens

Er zijn zo van die dagen… soms zelfs weken achter elkaar dat ik even van mijn padje af ben. Het is te druk geweest… of ik heb mijzelf te druk gemaakt om van alles en nog wat. Of misschien was het een combinatie van beiden. 

Toen ik de helderheid van geest weer terug had (met dank aan een liefdevolle doch ook geïrriteerde partner die mij liet weten er zo niet veel meer aan te vinden) realiseerde ik me dat er iets moest veranderen. Niet het meer strijden met het onaangename, maar meer aandacht schenken aan wat er echt toe doet (mijn relatie dus!) en wat mij voedt en goed doet. 

Zicht hebben op dat wat jij belangrijk vindt, wat de waarden zijn die jij als mens het nastreven waard vindt, kan werken als een richtingwijzer. Als een soort kompas. Soms moet je even stil staan of knarsetandend tot stilstand gebracht worden om opnieuw te zien waar je staat. Wat ben ik aan het doen en komt dit in overeenstemming met wat ik wil, wie ik wil zijn en geef ik aandacht aan wie en wat ik belangrijk vind?

Een leuke oefening hiervoor is deze. Ik ken deze oefening van Gijs Jansen, psycholoog en auteur van vele boeken over ACT (Acceptance and Commitment Therapie).

Stap 1: Zet eens een aantal waardengebieden op een rijtje. Bijvoorbeeld:

 • Gezinsleven
 • Vrienden
 • Familie
 • Werk
 • Huishouden
 • Hobby's
 • Sport en beweging
 • Scholing
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Religie / spiritualiteit
 • etcetera (vul het rijtje aan met levensgebieden die voor jou belangrijk zijn)

Stap 2: Geef elk waardengebied een cijfer tussen 1 en 10, waarbij 10 natuurlijk ontzettend belangrijk is en 1 niet belangrijk. Schrijf dit cijfer erachter.

Stap 3: Bedenk daarna eens hoeveel tijd je in de afgelopen 2 weken hebt besteed aan de verschillende gebieden. Geef hier ook een cijfer voor van 1-10, waarbij 1 heel weinig tijd is en 10 heel veel.  

En, wat valt je op? Heb je hobby’s een 10 gegeven, omdat je dit heel belangrijk vindt, maar ben je er de afgelopen 2 weken totaal niet mee bezig geweest? Of gaf je huishouden 4 punten, maar realiseer je je dat je elke dag uren besteed aan opruimen en schoonmaken en kreeg dat dus qua tijd een 10?
Is dit het geval dan kun je concluderen dat je de afgelopen weken niet veel bezig bent geweest met wat je werkelijk belangrijk vindt. Je kan besluiten om dat vanaf nu wel te doen! 

Wees niet te streng voor jezelf. Het kan gebeuren dat er zoveel te doen is dat je niet toe komt aan de dingen die er echt voor jou toe doen. Maar! Dit wil je niet eindeloos door laten gaan. Het kost je jouw plezier in het leven en het put uit als je alleen maar doet wat MOET. 

Het mooie aan waarden zijn dat het een richting geeft, geen eindstation. Het is niet resultaat gericht. En je kan steeds weer opnieuw beginnen. Wanneer je merkt dat je aan je waarden voorbij gaat, of er aan voorbij gegaan wordt (denk bijvoorbeeld aan situaties op het werk waarin overwerken als normaal wordt beschouwd), kan dat wringen en problemen veroorzaken. Vind je het lastig om jezelf weer bij te sturen om weer op koers te varen? Ik of een van mijn collega’s kunnen je helpen duidelijk te krijgen wat je belemmert en weer zicht te krijgen op dat wat je belangrijk vindt, zodat je weer terug op koers komt. Neem gerust eens contact op!

foto van Pixabay.com

Meer artikelen