Negatief zelfbeeld

9 oktober 2013

door Janneke Rienstra

Iedereen is wel eens ergens onzeker over. Ook ik. Als ik mijzelf bijvoorbeeld in een nieuwe groep moet voorstellen, merk ik dat ik gespannen ben en soms minder goed uit mijn woorden kom. Ook kan ik wel eens onzeker zijn of de kleding die ik aan heb, wel staat en of een rapport dat ik heb geschreven wel goed genoeg is.  Zolang deze zaken mij niet echt belemmeren in mijn dagelijks leven is het geen probleem. In onze praktijk krijgen wij echter  regelmatig te maken met cliënten die zichzelf voortdurend afkraken en er van overtuigd zijn dat zij bijvoorbeeld waardeloos, onbelangrijk of dom zijn. Zij hebben het gevoel minderwaardig te zijn aan anderen of niet te voldoen aan hun eigen hoge idealen. Dit gevoel kan verschillende effecten hebben op hun gedrag. Zo kunnen mensen met een negatief zelfbeeld zich terughoudend gaan opstellen, passief worden en sociale situaties vermijden. Ook kan het leiden tot perfectionisme en dus extreem veel inzet om onbereikbare hoge doelen te halen. Een negatief zelfbeeld heeft vaak invloed op verschillende gebieden van je leven, het brengt nogal wat beperkingen met zich mee en gaat meestal niet vanzelf over.

Het is niet makkelijk om een negatief zelfbeeld te veranderen, maar het is gelukkig wel mogelijk. Het vergt een systematische aanpak, de nodige tijd en veel inzet. Het boek Negatief Zelfbeeld van Manja de Neef is een hulpboek voor mensen die zelfstandig of met behulp van een therapeut van hun negatief zelfbeeld af willen. Dit gebeurt door de manier waarop mensen met een negatief zelfbeeld naar zichzelf kijken te veranderen en door afstand te nemen van de gedragingen die hierbij horen. In plaats van altijd naar het negatieve te kijken, wordt de blik verlegd naar het positieve. Hierdoor zullen mensen positiever over zichzelf gaan denken, zal de stemming worden verbeterd en zal het gemakkelijker zijn om ander gedrag te vertonen. Door je anders te gedragen, worden er vaak positieve ervaringen opgedaan en zul je het gevoel krijgen dat je meer invloed uit kan oefenen op je leven. Het gevolg hiervan is een groter gevoel van eigenwaarde en meer zelfvertrouwen. 

En nu maar hopen dat deze blog goed genoeg is…. ;-)

Wil je weten of jij een negatief zelfbeeld hebt? Doe dan hier een test.

Heb je vragen over negatief zelfbeeld of wil je weten wat wij hierbij voor je kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op!

Meer artikelen