Keuzes maken kun je leren

6 januari 2014

door Emilie Egberts

Regelmatig hoor ik van mensen om mij heen hoe moeilijk ze het vinden om keuzes te maken, beslissingen te nemen, knopen door te hakken… Dat ze zo twijfelen… Dat ze op dag één de ene keuze maken, en zichzelf erop betrappen de volgende dag het andere te roepen. En hoe vaak hoor ik van mensen niet dat ze achteraf moedeloos constateren dat ze steeds de verkeerde keuzes maken of hebben gemaakt, het totaal anders zouden hebben gedaan als ze het nu over mochten doen.

Bijna ieder van ons vindt keuzes maken of een beslissing nemen op tenminste één gebied van zijn of haar leven lastig. En laten we eerlijk zijn, het maken van keuzes ís ook lastig en het wordt er niet makkelijker op! Hoe groter het aantal mogelijkheden en hoe groter de impact op ons leven, des te lastiger vinden we het om uiteindelijk de juiste beslissing te nemen.
En dat zijn nog maar een paar factoren die een rol kunnen spelen… Want keuzes en beslissingen hebben niet altijd alleen effect op ons eigen leven, maar ook op dat van mensen om ons heen. En daar willen we ook weer rekening mee houden!
Om een voor jou belangrijk keuzeproces zo goed mogelijk vorm te geven, kun je de volgende 6 stappen van Taborsky doorlopen:

1. Het bewustwordingsproces ofwel het besef te moeten kiezen.
Het is belangrijk dat je je beseft dat je gaat kiezen en stappen gaat nemen. Dit kan best wat vragen en spanningen met zich mee brengen. Wanneer je je open stelt voor deze spanning en je twijfels deelt met anderen, zal je zien dat de antwoorden gemakkelijker komen.

2. Acceptatie van de keuzeonzekerheid.
Je zult moeten accepteren dat kiezen onzekerheid met zich meebrengt, zodat je je actief kunt gaan inzetten voor de oplossing van het keuzeprobleem.

3. Vrijblijvend verkennen.
Vaak is er een veelheid aan alternatieven. Onderzoek de verschillende keuzealternatieven zonder er directe gevolgen of conclusies aan te verbinden. Het helpt om je te verplaatsen in een keuzemogelijkheid, in hoe het zal zijn, en je voor te stellen wat het zal betekenen om een alternatief echt te realiseren. Op die manier kun je vanuit verschillende gezichtspunten de alternatieven bezien.

4. Vergelijken.
Daarna ga je de verschillende keuzealternatieven met elkaar vergelijken en benoem je de voor jou belangrijkste criteria. Ook helpt het om met mensen om je heen te praten over jouw dilemma/ keuze. Zij kunnen je tot nieuwe inzichten brengen of benoemen wat jij onderbelicht hebt gelaten. Het versnelt vaak je keuzeproces.

5. De beslissing.
Tijdens de vergelijkingsfase ben je steeds meer overtuigd geraakt van wat je wilt en niet wilt. Onbewust weet je steeds beter welke keuze het moet worden. Door dit ook hardop te gaan zeggen en uit te spreken, merk je hoe het voelt. Je hebt veel uitgezocht en zal merken dat een bepaalde keuze jou energie geeft en je tot verdere acties beweegt. Hierdoor raak je nog verder in je keuze bevestigd.

6. De uitvoering.
Als je een beslissing hebt genomen, geeft dit doorgaans veel energie! Obstakels die je eerst zag en de uitvoering van je beslissing in de weg stonden, kun je opruimen om met daadkracht en enthousiasme voor je keuze te gaan!

Ik ben benieuwd of deze stappen je helpen bij het nemen van doordachte keuzes, waar je tevreden over kunt zijn! Blijkt het dan achteraf bezien toch niet de juiste keuze te zijn geweest, bedenk dan dat deze toch ergens goed voor kan zijn geweest en ergens toe heeft geleid. Ga na welke positieve opbrengsten jouw keuzes hebben gehad! Bovendien kunnen achteraf bezien ‘verkeerde keuzes’ altijd bijgesteld worden. Met de informatie en kennis die je hebt opgedaan op grond van de ‘verkeerde keuze’ kun je tot een nog betere vervolgkeuze komen door het bovenstaande keuzeproces opnieuw te doorlopen. Een gemaakte keuze, of dit nu achteraf een goede of minder goede was, leidt weer tot nieuwe keuzemogelijkheden en opties. Verkeerde keuzes bestaan dus helemaal niet!
Succes met kiezen!
 
Heb je een vraag over dit onderwerp of wil je reageren? Dat kan hieronder! (je mailadres wordt niet getoond)
 
Eerdere blogs lezen? Klik hier
 

Meer artikelen